Pilates Viikin asiakasrekisteri 

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä
Keho&kieli
Ketokiventie 3 as 1
00710 Helsinki
041 505 3177
taija@pilatesviikki.fi

Yhteyshenkilö
Taija Oksanen

Rekisteröidyt
Pilates Viikin rekisterissä ovat henkilöt, jotka ovat kirjautuneet sähköiseen ajanvaraukseen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Pilates Viikin rekisterissä sähköisessä ajanvarauksessa annetun suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain palveluistamme kertomiseen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, ikä, ammatti, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä harrastukset, aiempi kokemus Method Putkistosta ja harjoitteluun vaikuttavat sairaudet, vammat ja terveydentilat.

Sähköinen rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköposti.

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen taija@pilatesviikki.fi

– Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

– Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

– Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

– Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

– Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

– Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

– Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 – Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

– Tehden Oy
– Mail Chimp

Uutiskirjelistaltamme pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Henkilötietoja ei siirretä EN-n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Emme käytä tieotja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen Tehden palveluun. Rekisterin käyttöoikeus on Pilates Viikissä palveluja tarjoavilla henkilöillä.

Asiakkaan täyttämät asiakastietolomakkeet säilytetään lukitussa kaapissa toimipisteessämme Agronominkadulla.

Rekisteriseloste päivitetty 30.5.2018

Palaa ajanvaraussivulle »